Topp 10 smarteste Marvel-karakterer - Geek Vibes Nation (2023)

I Marvel-universet er det forskjellige typer evner som vises av skurker og helter. Noen vesener har overnaturlige krefter, mens andre er dyktige krigere. Det er mange superhelter som ble født med spesielle krefter. Noen av dem ble skaffet senere under andre omstendigheter.

I tillegg er det en gruppe mennesker hvis viktigste styrke er deres eget sinn; dette er ikke det samme som telekinetiske krefter eller telepati; Dette antyder at de er eksepsjonelt smartypanter som kan løse de fleste vanskeligheter med hodet. Det er ikke det at de ikke har andre unike talenter, men deres utrolige intelligens er uten tvil den mest bemerkelsesverdige. Forskere og oppfinnere har blitt fremstilt som noen av verdens største helter fra begynnelsen av Marvel Comics, i motsetning til DCs gudlignende helter.

Vitenskapelige eksperter dominerte dagen, fra ungdommelige vitenskapelige aspiranter som ble bitt av radioaktive edderkopper til industrifolk som fant opp en drakt for å redde livet hans. The Fantastic Four-tegneseriene, der Reed Richards var den smarteste mannen på planeten, var et perfekt eksempel på dette. Ikke desto mindre dukket det opp andre mesterhjerner etter hvert som tiden gikk, og Marvel-universetsmarteste menneskerutviklet seg over tid. Megahelter og skurker har alltid vært en stift i Marvel Comics, så her er de ti mest intelligente Marvel-karakterene rangert.

Hank Pym

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (1)

Det er umulig å overse Hank Pyms utrolige prestasjoner som vitenskapsmann gjennom årene. I de tidlige periodene av Marvel Comics var Hank Pym en av de mest intelligente karakterene. Pym Particles, et kjemikalie som gjør ham i stand til å endre størrelsen dramatisk, er hans viktigste innovasjon. Han utviklet en måte å snakke med og kontrollere maur på samtidig som han beholdt samme styrke og kraft. Det er ganske imponerende.

Pym har en Ph.D. innen biokjemi og nanoteknologi og er en profesjonell innen nesten alle vitenskapelige felt. Det som trekker ham tilbake er at han har måttet takle følelsesmessige utfordringer gjennom hele livet, som har hemmet det han har vært i stand til å oppnå med intellektet. Det er også umulig å overse Pyms del i skapelsen av Ultron i tegneseriene. Ultron er også en fantastisk oppfinnelse, så lenge drapet og ødeleggelsene han er ansvarlig for ikke blir tatt opp.

Amadeus Cho – Helt fantastisk Hulk

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (2)

Som barn bidro Amadeus Cho med navnet sitt til listen over Marvel Comics smarteste karakterer. Ikke bli sjokkert hvis du ser et bilde av Amadeus Cho ved siden av begrepet "wunderkind" i ordbøkene. Dette barnet er en av Marvel Comics smarteste karakterer. Han har en superdatamaskinhjerne, og hans første superkraft var å kunne se alt som foregikk rundt ham og raskt løse eventuelle problemer. Så forvandlet han seg til Hulk, og ga styrke til intelligensen hans. Cho er smartere enn nesten alle han kjemper mot, selv om han er ung og impulsiv, noe som setter ham bak mange karakterer i Marvel Comics.

Bruce Banner – Hulk

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (3)

Bruce Banner var en flink gutt som utløste problemer i familien. Banners far, Brian, antok at han var et monster fordi han var ekstremt smart, og som et resultat plaget og latterliggjorde han ofte sønnen sin. Som barn var Bruce Banner en jeg alltid kunne stole på for å gjøre oppgavene minefor megpå grunn av hans intelligensnivå. Men da Brian lyktes i å drepe Banners mor, skapte Banner mentale barrierer i hodet hans, noe som førte til at han delte seg i to personligheter, hvorav den ene var Hulk.

Dessuten er Bruce Banner en biolog, kjemiker, ingeniør, lege, fysiolog og kjernefysiker som Banner. Han er spesialist på gammateknologi; intellektet hans hjalp ham imidlertid aldri med å komme seg etter gammastrålingen som forandret ham til Hulk. Hulken er et enormt grønt kraftsenter som er drevet av raseri og er kjent for å skape kaos. Som et resultat er det lett å ignorere at Bruce Banner er en av de mest smarte personene i universet og en ekspert på et bredt spekter av emner.

Henry McCoy - Beist

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (4)

Å bli referert til som udyret kommer faktisk med litt bagasje. Den enorme, blå uklare skapningen er kraftig, aktiv og kan være litt voldsom når det er nødvendig. Det er imidlertid ikke en nøyaktig skildring av fyren under fleeceen. Hank McCoy er en talentfull lærd og vitenskapsmann som har vært en bærebjelke i X-Men siden deres oppstart. Hans glans overgår langt professor Xaviers. Og McCoys kunnskapsnivå er langt høyere enn grunnleggeren av X-Men.

Tony Stark - Iron Man

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (5)

I tegneseriene har Tony Stark en liten kant over Bruce Banner. Stark studerte kjemi, fysikk, datateknikk, elektro- og maskinteknikk, mens Banner er et geni innen biologiske disipliner. Han konstruerte den første Iron Man-rustningen mens han bodde i en hule med begrenset tilgang til teknologi, og etablerte ham som en av Marvels smarte helter.

Tony Stark er selve symbolet på hva det vil si å være en fremtidsforsker. Mannen spekulerer hele tiden fremover, og det er derfor han har kroppsrustninger for enhver situasjon. Stark, derimot, er tilbøyelig til å miste oversikten over aktiviteter som foregår i nåtiden. Stark er også en rask tenker som kan løse problemer selv når han er midt i en kamp. Han er en av Marvel Comics mest fremtredende teknologiske oppfinnere, etter å ha oppfunnet nesten like mange kampvåpen som alle unntatt Reed Richards.

Lunella Lafayette – Moon Girl

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (6)

Lunella Lafayette, populært anerkjent som Moon Girl, er Marvel Comics yngste superviser. Hun er også veldig klar over intelligensen sin og har ingen problemer med å skryte av det til noen, inkludert Amadeus Cho, Peter Parker og Reed Richards selv. Hun har alltid grunn til å være stolt av seg selv. Lunella besitter et utrolig nivå av intelligens, er en briljant vitenskapsmann og en enda mer briljant dataforsker og programmerer.

Dessuten kan Moon Girl til og med bytte sinn med Devil Dinosaur, og gi henne noen kraftige trekk. Hun har funnet opp flere flotte innovasjoner med begrenset til null ressurser, slik at hun kan konkurrere med Tony Stark til tross for at hun ikke har tilgang til de samme enhetene han bruker. Hun fullførte også Banner Brain Omnicompetence Examiner på mindre enn ett minutt, selv om det var ment å være umulig å fullføre.

Victor Von Doom - Doctor Doom

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (7)

Det er vanskelig å avgjøre om Doktor Dooms mest bemerkelsesverdige egenskap er hans enorme intelligens eller gigantiske ego. Fordi det ene har bidratt til det andre, er det sannsynligvis rimelig å anta at de to er sammenvevd. Victor Von Doom mener han er den smarteste mannen i universet; han har erklært at han er smartere enn sin største motstander, Reed Richards, ved flere anledninger. Victor Von Doom er uten tvil et geni på et høyere nivå. Han kan lage våpen, rustninger og andre bemerkelsesverdige gadgets. Han mestret også den mørke mystiske kunsten. Doom har oppnådd nesten alle mål han har satt seg.

Reed Richards – Mister Fantastisk

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (8)

Reed var Marvel Comics sin første virkelige oppdagelsesreisende, men en hendelse resulterte i at Fantastic Four ble forvandlet til helter. Reed har funnet opp og oppdaget flere nye ting enn noen andre på planeten. Når du konfronterer noen med det ekstreme nivået av intellekt som Doktor Doom besitter, er det fordelaktig å ha en helt med et lignende intelligensnivå for å oppveie ham. Selv om ingen burde si det til Dooms tilstedeværelse, er Reed Richards langt flinkere enn ham.

Reed fant den negative sonen og bygde en gateway for å komme gjennom. Reed oppfant ustabile molekyler, som superhelter har brukt for å forhindre at antrekkene deres blir ødelagt når de bruker kreftene sine. Reed er en ekspert på romfart, teleportering og ekstradimensjonale reiser. Reed Richards er personen å gå til når noen på jorden søker vitenskapelig støtte.

Thanos

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (9)

Når folk flest ser Thanos, ser de kraftnivåene hans. Han er en av universets mektigste vesener, og hans bruk av Infinity Gauntlet har gjort ham til den heftigste. Thanos er imidlertid mer enn bare en kombinasjon av overmenneskelig styrke. Han er en av de mest intelligente skapningene på planeten.

Selv med evige standarder er Thanos en hjerne. Han besitter enorme vitenskapelige og taktiske ferdigheter og har utnyttet intellektet sitt til å genetisk modifisere seg selv for å øke kraftnivåene hans. Han designet stolen som lar ham teleportere, fly og reise mellom dimensjoner. Hans tegneserieskapninger var langt overlegne alt noen noen gang har forestilt seg.

Peter Parker – Spider-Man

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (10)

Hvor rart det enn kan høres ut, blir Peter Parker ofte utelatt fra lister som disse. Han er allment anerkjent som Spider-Man for sine nettslyngende eskapader og krumspring. Dessuten slutter mannen aldri å snakke og leverer en uendelig strøm av skravling og ordspill. Det er imidlertid viktig å vite at "snakk og ordspill" er en strategi for å lure og distrahere rivalene fra spillene deres. Parker har også laget et stort utvalg av bemerkelsesverdig teknologi selv, inkludert hans unike nettskytespill. Han er fortsatt en av de mest intelligente vidunderkarakterene.

Sluttnote

Der har du det! Over er noen av de smarteste og mest intelligente vidunderkarakterene. I tillegg til å ha flere kraftige karakterer, kan Marvel Universe også skryte av noen av de smarteste skurkene og heltene. Fra Thanos til Peter Parker, Lunella Lafayette, Reed Richards, Victor Von Doom og flere, disse geniene og smarte hodene i Marvel-universet har fortsatt å bidra til verden gjennom innovasjoner og på mange andre måter.

The Top 10 Smartest Marvel Characters - Geek Vibes Nation (11)

Cainan

DC Fanboy! Supermann er tidenes største tegneseriefigur. Favorittfilmer er Man of Steel, Goonies, Back To the Future

I slekt

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 31/12/2023

Views: 5787

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.